TEMEL DEĞERLERİMİZ

Saygı: Topluluğa saygı, bireye saygı ile başlar. İlişkide bulunduğumuz her bireyin veya topluluğun; haklarına, değerlerine, inançlarına karşı hiçbir önyargıda bulunmadan dikkatli, özenli, ölçülü davranmaktır.


Cesaret: 
Cesaret, aynı zamanda yiğitlik, kararlılık, ataklık ve dayanıklılık özelliklerini de içeren, korku, acı, risk, belirsizlik veya tehdit ile başa çıkabilme yeteneğidir.

Metaverse içerisinde bedensel anlamını kullanmayacak olsak da sahip olduğumuz sanal kavramlar için; “Fiziksel cesaret” fiziksel bir acı, zorluk veya ölüm tehlikesi ile yüzleşme sırasındaki cesareti tanımlarken,“ahlaki cesaret” ise çoğunluk muhalefeti, utanç, skandal veya şevk kırıcılığı karşısında etik davranmaktır.


Bağlılık: 
İttifakın amaç ve değerlerini benimsemek, topluluk için ekstra çaba sarf etmeye istekli olmak, daha çekici alternatifler erişilebilir olduğunda dahi organizasyon üyeliğini sürdürme niyetinde olmaktır.


Güvenilirlik: 
Güven; basitçe açıklık ve dürüstlük anlamına gelir. Bir çalışma ortamında iş birliğinin ne ölçüde gerçekleşeceğini belirler. Güven duygusu, sağlıklı bir ekip çalışmasının temelini oluşturur. Her ittifak vatandaşı güvenilir olmayı kendine kural olarak benimsemelidir. Bunun için davranışlarında esas alacağı değer aşağıda olduğu gibidir;

● Sözünü tutmak,

● Bütünlük sergilemek (özü sözü bir olmak),

● Bir görevi yapacak yetkinlik ve beceriye sahip olmak,

● Dürüst olmak,

● Sorumluluk sahibi olmak.


Dayanıklılık: 
Dayanıklılık, istenmeyen durumlara adapte olabilme ve onlarla başa çıkabilme konusunda herkesin sahip olduğu bir kabiliyettir.

COEXIST vatandaşları; problemli durumların tekrar yaşanmasını önlemek adına gerekli stratejileri ortaya koyabilmelidir. Kaos durumlarında ve anlık kafa karışıklıkları sırasında odaklarını koruyabilmeli ve sakin kalabilmelidir.

Kaygı, öfke, korku, üzüntü, umutsuzluk gibi olumsuz duygular karşısında bu duyguları kontrol etmeyi bilmelidir.


Ketum Olma: 
Ketumiyet bir anlamda sadakattir, size güvenilerek iletilen bir duygunun ya da bilginin olur olmaz paylaşılmaması gerekir. Bilgiyi hak eden ile hak ettiği kadar paylaşmak esastır. Bilmesi Gereken Prensibi doğrultusunda her COEXIST vatandaşı kendisi ile paylaşılan bilgiyi sadece bilmesi gerekiyorsa diğeri ile paylaşmalıdır.


Barışa Hizmet: 
Barış; herkesin çatışma, önyargı, düşmanlık ya da haksızlık gibi engeller olmadan yaşayabilmesi ve başarılı olabilmesidir. Her bireyin diğer tüm bireylerin haklarını tam olarak kazanması için üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmesiyle sağlanan bir durumdur. Çatışmaya ve farklılıklara; hoşgörü ve esneklikle tepki verme sürecidir. Bu kapsamda her COEXIST vatandaşı zorunlu kalmadıkça çatışmadan kaçınmalı, mümkün ise karşılaştığı olumsuz durumlarda hoşgörü ve esnekliği barışa hizmet için kullanmalıdır.


Yardımseverlik: 
Her COEXIST vatandaşı maddi ya da manevi yardıma ihtiyacı olan ittifak üyesine ve hatta yeri geldiğinde diğer oyunculara imkanları doğrultusunda yardım etmeyi bir erdem olarak kabul eder.


Rekabetçi Olma: 
Rekabet, üstünlük sağlama amacı ile rakiplere karşı yürütülen yarışma etkinliklerinin bütünüdür. Her COEXIST vatandaşı rekabet kavramını önce kendisini, sonrasında ise topluluğunu herhangi bir hileye başvurmaksızın komşularıyla rekabet içerisine sokarak daha iyiye doğru itmek zorundadır.